กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องจักรกล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2567 19,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 27/02/2567 51,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง ) พื้นที่หมวดฯบัวชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2567 87,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 สำนักงานเลขานุการกรม จ้างซ่อมแซมห้องน้ำฝ่ายประชาสัมพันธ์ 08/02/2567 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการ พร้อมรื้อถอน จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3) คค 06117/สทล.1.1/5/2567 27/02/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบกระพริบ(โซล่าเซลล์) 21/02/2567 495,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ซื้อน้ำมันหล่อลื่นเพื่อใช้กับงานปรับซ่อมเครื่องจักรตามแผนปรับซ่อมเครื่องจักรงานเงินทุนหมุนเวียนฯ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 27/02/2567 78,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จ้างเหมาลอกท่อดูดโคลนเลนด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง ในทางหลวงหมายเลข 3344 ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ ที่ กม.12+400-กม.13+000 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 600 M. 22/02/2567 298,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 26,454.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 81,762.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จ้างเหมาขุดวางท่อแก้ไขระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ กม.7+600 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/02/2567 105,749.88 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 27/02/2567 491,315.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ๓๑๙/๖๐/๖๗/๙๖ 27/02/2567 550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 สำนักงานทางหลวงที่ 4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 20/02/2567 6,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จ้างเหมาทาสีน้ำมันสะพานลอยคนเดินข้าม (แบบมีนั่งร้าน) ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ที่ กม.18+115 , กม.19+513 ปริมาณงาน 1,380 ตร.ม. 22/02/2567 227,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 261,559 รายการ