กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ 07/12/2566 241,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 07/12/2566 12,864.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5123567/89 ลว.8 ธ.ค. 2566 แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 60 ลิตร 08/12/2566 2,130.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงยะลา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 07/12/2566 14,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/12/2566 272,336.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 08/12/2566 13,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุไฟฟ้าจำนวน 14 รายการ 08/12/2566 362,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงตราด ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุการเกษตร 64 29/11/2566 33,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 46,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 ศูนย์สร้างทางลำปาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู ระหว่าง กม.53+500 - กม.56+200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2566 277,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข 82-6179-18-1 จำนวน 1 รายการ 08/12/2566 1,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 08/12/2566 2,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) งานซื้อแผ่นพื้นสำเร็จ ( Precast form ) ขนาดความกว้าง 0.35 ม. ความหนา 0.05 ม. จำนวน 1252 ตร.ม. ( ส่งศูนย์ ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานเเละระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2437 ตอนสามเเยกเกษตร-เทศบาลตำบลพิมาย กม.ดำเนินการ กม.2+007.570 07/12/2566 600,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2566 40,882.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2566 85,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 251,693 รายการ