กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลงวันที่ 15/02/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 891 Download
อินโฟกราฟิค พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 1,655 Download
นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565 484 Download
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) กรมทางหลวง 61 Download

'