กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 01/12/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,360 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 30/11/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) จ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 15.00 ม. จำนวน 128 ต้น ทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก ที่ กม.3+610.000 (LT.,RT.), กม.4+535.400 (LT.,RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 29/11/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน EARTH EMBANKMENT ปริมาณงาน ๑๕,๒๙๑.๕๐ CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ช่วงที่ ๒ ระหว่าง STA.๖๕+๕๐๐ - STA.๗๒+๐๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 29/11/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน EARTH EMBANKMENT ปริมาณงาน ๗,๖๕๐ CU.M.(LOOSE) ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE ปริมาณงาน ๗,๓๓๘ CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ช่วงที่ ๑ ระหว่าง STA.๗๒+๐๐๐ - STA.๗๔+๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 29/11/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE ปริมาณงาน ๗,๓๓๘ CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ช่วงที่ ๑ ระหว่าง STA.๗๒+๐๐๐ - STA.๗๔+๐๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 29/11/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE ปริมาณงาน ๒๓,๐๑๔.๔๐ CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ช่วงที่ ๒ ระหว่าง STA.๖๕+๕๐๐ - STA.๗๒+๐๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 29/11/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE ปริมาณงาน ๗,๓๓๗.๖๐ CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ช่วงที่ ๓ ระหว่าง STA.๖๓+๕๐๐ - STA.๖๕+๕๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 29/11/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี จ้างก่อสร้าง EXTENSION OF EXISTING R.C.BOX CULVERTS ๓-(๒.๔๐x๒.๑๐) AT STA.๖๙+๕๕๐.๔๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ช่วงที่ ๒ ระหว่าง STA.๖๕+๕๐๐ - STA.๗๒+๐๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 29/11/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี จ้างก่อสร้าง EXTENSION OF EXISTING R.C.BOX CULVERTS ๓-(๒.๔๐x๒.๑๐) AT STA.๖๗+๗๙๘.๕๑๐ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ช่วงที่ ๒ ระหว่าง STA.๖๕+๕๐๐ - STA.๗๒+๐๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 29/11/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี จ้างก่อสร้าง EXTENSION OF EXISTING R.C.BOX CULVERTS ๓-(๒.๔๐x๒.๑๐) AT STA.๖๗+๗๙๘.๕๑๐ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ช่วงที่ ๒ ระหว่าง STA.๖๕+๕๐๐ - STA.๗๒+๐๐๐ เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 30,392 รายการ