กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 02/06/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 114 ตอน สันติบันเทิง - บางกระทุ่ม ที่ กม.14+936 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 24/05/2567 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน INSTALLATION SINGLE W-BEAM GUARDRIAL และ INSTALLATION DOUBLE W-BEAM GUARDRIAL ระหว่าง กม.๓๗+๒๕๐ - กม.๓๙+๐๐๐ และ กม.๔๐+๐๐๐ - กม.๔๐+๘๕๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 24/05/2567 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเชิงนิเวศ สุขภาพและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย งานปรับปรุงบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนแยกพัฒนานิคม - วังม่วง กม.๓๐+๔๑๐ - กม.๓๒+๗๑๐ ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 24/05/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ขยายทางหลวงจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 24/05/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 299 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 24/05/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมหลัก ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน แยกดงแหลม - ลำพันชาด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 24/05/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยติดตั้งราวกันอันตรายแบบลูกกลิ้งลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (SAFETY ROLLING BARRIER) ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม. 55+290 - กม. 55+500 (ปริมาณงาน 1 แห่ง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 24/05/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอน อุดรธานี - บ้านเพีย ระหว่าง กม.1+900 - กม.2+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง จ.อุดรธานี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 24/05/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภาค กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.10+248 - เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 23/05/2567 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guardrail) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา ที่ กม.๒๑+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐ ที่ ทางต่างระดับลาดกระบัง LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑,๖๓๒.๐๐ เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 35,993 รายการ