กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 02/06/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 114 ตอน สันติบันเทิง - บางกระทุ่ม ที่ กม.14+936 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 21/05/2567 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานตรวจสอบชั้นโครงสร้างใต้ผิวจราจรด้วยวิธี Ground Penetrating Radar Evaluation (GPR) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - บางพลี ที่ กม.๑๙+๕๐๐ - กม.๖๔+๐๐๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๒๒๖.๗๑ กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 21/05/2567 แขวงทางหลวงอ่างทอง โครงการยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต กิจกรรมหลักฯ บูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน ท่าช้าง-วิเศษชัยชาญ ระหว่าง กม. 57+644-กม. 61+054 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 21/05/2567 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง ความมั่นคง และความปลอดภัยในชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3472 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง – ตลุงเหนือ กม.1+880 – กม.8+300 ตำบลอู่ทอง ตำบลหนองโอ่ง อ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 21/05/2567 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทล. 3086 ตอน 202 ตอน ปลักประดู่ - ด่านช้าง กม.81+557 - กม.107+000 เป็นช่วงๆ , ทล.3306 ตอน 0100 ตอน หนองปรือ - สระกระโจม กม.49+030 - กม. 56+045 เป็นช่วงๆ , ทล.3468 ตอน 0100 ตอน จร้าใหม่ - เลาขวัญ กม.0+ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 21/05/2567 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการท่องเที่ยว งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทล 3422 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง ระหว่าง กม.14+500 - กม.28+990 เป็นช่วงๆ และ ทล 3260 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองวัลย์เปรียง - สองพี่น้อ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 21/05/2567 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพการอำนวยควาสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอน ห้วยทรายใต้-วังยาว กม.๒๑๖+๘๐๐-กม.๒๒๑+๒๐๐ RT.ระยะทาง ๔.๔๐๐ กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 21/05/2567 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพการอำนวยควาสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอน วังยาว-หนองหมู กม.๒๔๓+๒๘๕-กม.๒๔๓+๖๘๕ LT.ระยะทาง ๔๐๐ เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 21/05/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.31+000 - กม.34+000 ทางขนานด้านขวาทาง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ปริมาณงาน 40,420 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 21/05/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ระหว่าง กม.43+000 - กม.44+000 ทางหลัก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1.000 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 35,957 รายการ