กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 610.00 18/04/2567 เพิ่มเติม
2

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 440.00 09/04/2567 เพิ่มเติม
3

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 1,500.00 03/04/2567 เพิ่มเติม
4

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 4,200.00 01/04/2567 เพิ่มเติม
5 67049209434

งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวคอนกรีต (Rehabilitation of Concrete Pavement) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา ระหว่าง กม.29+100 - กม.29+500 บริเวณด่านชั่งน้ำหนักลาดกระบัง ขาออกชลบุรี 294,667.26 09/04/2567 09/04/2567 เพิ่มเติม
6 67049209327

งานจ้างเหมาทำการขัดและทาสีโพลิเมอร์ราวสะพาน ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์ บริเวณต่างระดับธัญบุรี กม.21+300 - กม.22+300 Ramp 0102, 1110 และ 0113 471,625.00 09/04/2567 09/04/2567 เพิ่มเติม
7 67049258342

08006280001703220029

ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 7,680.00 03/04/2567 03/04/2567 เพิ่มเติม
8 67049209149

งานจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อป้องกันการโจรกรรม ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา บริเวณ กม.12+900 ด้านซ้ายทาง 489,000.00 09/04/2567 09/04/2567 เพิ่มเติม
9 67049208913

งานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายบังคับ ห้ามรถจักรยานยนต์เข้าใช้ทางหลวงพิเศษ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 พิมพา - หนองข้างคอก กม.39+000 - กม.77+800 ตอน ทางต่างระดับบางควาย - ทางต่างระดับบางวัว กม.0+000 - กม.4+000 (เป็นช่วงๆ) 122,820.00 09/04/2567 09/04/2567 เพิ่มเติม
10 67049208643

งานจ้างเหมาปรับระดับผิวทาง (Surface Leveling) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา ระหว่าง กม.34+740 - กม.34+840 ขาออก (ใต้สะพานข้ามคลองพระยาสุเรนทร์) 397,588.25 05/04/2567 05/04/2567 เพิ่มเติม
11 67049208170

งานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายบังคับ ห้ามรถจักรยานยนต์เข้าใช้ทางหลวงพิเศษ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา บริเวณต่่างระดับร่มเกล้า กม.11+300 - 12+900 ขาเข้าและขาออก และบริเวณต่างระดับลาดกระบัง กม.21+000 + กม.21+200 ด้านขาเข้าและขาออก 89,221.00 05/04/2567 05/04/2567 เพิ่มเติม
12 67049204814

งานจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อป้องกันการโจรกรรม ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา บริเวณ กม.8+100 ด้านซ้ายทาง 489,000.00 05/04/2567 05/04/2567 เพิ่มเติม
13 67049256836

08006190013703220553

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 28,826.00 03/04/2567 03/04/2567 เพิ่มเติม
14 67049204770

งานจ้างเหมาก่อสร้างแบริเออร์คอนกรีต ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน หนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย บริเวณ กม.78+875 - กม.79+000 ด้านขวาทาง 464,002.00 05/04/2567 05/04/2567 เพิ่มเติม
15 67049204703

งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาผิวทางและไหล่ทาง (Pavement Maintenance) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา ระหว่าง กม.12+000 - กม.13+200 ด้านขวาทาง 397,380.05 04/04/2567 04/04/2567 เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 268,386 รายการ