กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1

08006280002703210507

5126067/72 ลว. 1 ธ.ค. 2566 แผ่นสะท้อนแสง ชนิด Diamond Grade สีส้ม สำหรับติดเสาไฟฟ้า ขนาด 15 x 15 ซม. 1,100 แผ่น 88,000.00 01/12/2566 01/12/2566 เพิ่มเติม
2 66119464945

08006190013703220500

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน ๑ งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๑ ตอน สวนดอก - ดงมะดะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,230.00 28/11/2566 28/11/2566 เพิ่มเติม
3 66119464877

08006190013703220500

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน ๑ งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๑ ตอน สวนดอก - ดงมะดะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,860.00 28/11/2566 28/11/2566 เพิ่มเติม
4 66109370200

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ ( ส่งศูนย์) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมาบเลข 214 ตอน ตาฮะ-จอมพระ กม.ดำเนินการ กม. 137+407 ( LT,RT ) กม. 137+616 ( LT,RT ) กม. 137+765 ( RT ) 896,040.00 28/11/2566 เพิ่มเติม
5 66109363011

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ ( ส่งหน้างาน ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมาบเลข 214 ตอน ตาฮะ-จอมพระ กม.ดำเนินการ กม. 137+407 ( LT,RT ) กม. 137+616 ( LT,RT ) กม. 137+765 ( RT ) 1,338,360.00 28/11/2566 เพิ่มเติม
6 66119428589

08006662845100000

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 297,300.00 29/11/2566 29/11/2566 เพิ่มเติม
7 66119429766

08006660014400000

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 12,680.00 29/11/2566 29/11/2566 เพิ่มเติม
8 66119430998

08006662845100000

ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 32,760.00 29/11/2566 29/11/2566 เพิ่มเติม
9 66119434995

08006662845100000

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 78,980.00 29/11/2566 29/11/2566 เพิ่มเติม
10 66119429891

08006662845100000

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 12,120.00 29/11/2566 29/11/2566 เพิ่มเติม
11 66119434483

08006662845100000

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 266,000.00 29/11/2566 29/11/2566 เพิ่มเติม
12 66119432373

08006662845100000

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 47,600.00 29/11/2566 29/11/2566 เพิ่มเติม
13 66119430062

08006662845100000

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 29,084.00 29/11/2566 29/11/2566 เพิ่มเติม
14 66119433142

08006662845100000

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 48,480.00 29/11/2566 29/11/2566 เพิ่มเติม
15 66119541140

ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,080.00 30/11/2566 30/11/2566 เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 247,910 รายการ