กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

เกณฑ์ประเมินโครงการย่อย

ลงวันที่ 14/10/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
หลักเกณฑ์การประเมินผลสำหรับโครงการย่อย 2,310 Download
กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ 501 Download
ข้อพิจารณาการประเมินผล 472 Download
ประวัติ (กลุ่มงานประเมินผล) 461 Download

'