กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

เกณฑ์ประเมินโครงการย่อย

ลงวันที่ 14/10/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
หลักเกณฑ์การประเมินผลสำหรับโครงการย่อย 2,407 Download
กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ 544 Download
ข้อพิจารณาการประเมินผล 507 Download
ประวัติ (กลุ่มงานประเมินผล) 495 Download

'