กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม

เส้นทางจราจร "Highway Traffic"

ลงวันที่ 21/03/2567

คุณสมบัติ : แสดงข้อมูลสภาพจราจร ของทางหลวงในประเทศไทย แสดงภาพปัจจุบันจากกล้องจราจร แสดงข้อมูลความเร็วรถ แสดงระดับการจราจรติดขัดโดยแบ่งตามสี และสามารถค้นหาข้อมูลตามจุดติดตั้ง ชื่อถนน หรือภาคได้
พัฒนาโดย : กรมทางหลวง

highway traffic

 

'