กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เนื้อหาเพจ
ค้นหา
ลำดับ ชื่อเนื้อหาเพจ วันที่แสดงผล
1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2567) 30/04/2567
2 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566) 22/01/2567
3 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) 06/12/2566
4 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566) 24/07/2566
5 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2566) 14/07/2566
6 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2565) 08/05/2566
7 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2565) 27/12/2565
8 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2565) 27/12/2565
9 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2565) 27/12/2565
10 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2564) 27/12/2565