กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ประกาศและเอกสารรับสมัคร อว.

ลงวันที่ 21/03/2565

ประกาศรับสมัครข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  กรมทางหลวง

 จำนวนที่รับสมัคร

 

ประกาศ ณ วันที่

ดาวน์โหลดประกาศ

จำนวน 5 ตำแหน่ง

21 พฤษภาคม 2567

จำนวน 1 ตำแหน่ง

29 มีนาคม 2567

จำนวน 3 ตำแหน่ง

28 มีนาคม 2567

จำนวน 10 ตำแหน่ง

 

29 กุมภาพันธ์ 2567

 

จำนวน 15 ตำแหน่ง

23 มกราคม 2567

จำนวน 103 ตำแหน่ง

29 กันยายน 2566

จำนวน  9  ตำแหน่ง

16  มีนาคม 2566

 

จำนวน 75 ตำแหน่ง

 23 มกราคม 2566

 

     

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
เกณฑ์การคัดเลือกระดับ อาวุโส 5,739 Download
เอกสารประกอบการคัดเลือกระดับ อาวุโส 1,708 Download
แก้ไขหลักเกณฑ์ อาวุโส 1,046 Download

'