กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ด้านก่อสร้างทางหลวง/สะพาน

ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
การบริหารโครงการ 2,281 Download
การควบคุมการก่อสร้างทาง 3,451 Download
การควบคุมงานก่อสร้างสะพานและอาคารระบายน้ำ 2,952 Download
การควบคุมคุณภาพวัสดุ 3,556 Download
STANDARD DRAWINGS PART I 3,252 Download
STANDARD DRAWINGS PART II 2,759 Download
STANDARD DRAWINGS 2015 REVISION (2018 EDITION) 4,583 Download
แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง สิงหาคม 2561 3,121 Download
รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 8,445 Download
รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 2 7,384 Download
คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล. 3,705 Download

'