กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ด้านก่อสร้างทางหลวง/สะพาน

ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
การบริหารโครงการ 2,056 Download
การควบคุมการก่อสร้างทาง 3,144 Download
การควบคุมงานก่อสร้างสะพานและอาคารระบายน้ำ 2,683 Download
การควบคุมคุณภาพวัสดุ 3,319 Download
STANDARD DRAWINGS PART I 2,973 Download
STANDARD DRAWINGS PART II 2,530 Download
STANDARD DRAWINGS 2015 REVISION (2018 EDITION) 4,231 Download
แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง สิงหาคม 2561 2,826 Download
รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 7,609 Download
รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 2 6,858 Download
คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล. 3,307 Download

'