กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม

มาตรฐานงานทาง (ทล.-ม.)

ลงวันที่ 30/07/2560

 มาตรฐานงานทาง (ทล.-ม.)

Download PDF    
มาตรฐานการติดตั้งแผ่นทรุดตัว (Standard of Settlement Plate Installation)  21 มี.ค. 2532
Download PDF  
 มาตรฐานดินถมคันทาง 6 ก.ค. 2532
Download PDF  
 มาตรฐานทรายถมคันทาง 7 ส.ค 2532
Download PDF  
 มาตรฐานหินถมคันทาง 8 ก.ย. 2532
Download PDF  
 มาตรฐานดินถมกำแพงดินเสริมกำลัง 21 พ.ค. 2550
Download PDF  
 มาตรฐานพื้นทางหินคลุก 26 ธ.ค. 2544
Download PDF  
 มาตรฐานพื้นทางกรวดโม่ 19 ม.ค. 2532
Download PDF  
 มาตรฐานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ (Cement Modified Crushed Rock Base) 11 มิ.ย. 2567
Download PDF  
 มาตรฐานพื้นทางดินซีเมนต์ (Soil Cement Base) 24 ก.พ 2565
Download PDF  
 มาตรฐานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม 7 ก.พ 2532
Download PDF  
 มาตรฐานรองพื้นทางดินซีเมนต์ (Soil Cement Subbase) 24 ก.พ 2565
Download PDF  
 มาตรฐานไหล่ทางวัสดุมวลรวม 21 มี.ค 2532
Download PDF  
 มาตรฐานชั้นวัสดุคัดเลือก ก. 6 ก.ค. 2532
Download PDF  
 มาตรฐานชั้นวัสดุคัดเลือก ข. 30 มี.ค. 2532
Download PDF  
 มาตรฐานพื้นทางตะกรันเหล็กโม่ (Crushed Slag) 9 ธ.ค. 2547
Download PDF  
 มาตรฐานชั้นทรายรองถนนคอนกรีต 30 มี.ค. 2532
Download PDF  
 มาตรฐานชั้นหินคลุกรองถนนคอนกรีต 3 ส.ค. 2533
Download PDF  
 มาตรฐานการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่ (Pavement Recycling) 14 ก.พ 2567
Download PDF

มาตรฐานพื้นทางหินคลุกปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์

20 มี.ค. 2566
Download PDF  
 มาตรฐานการผสมตัวอย่างคอนกรีตสดในห้องทดลอง 20 มิ.ย 2532
Download PDF  
 มาตรฐานการเก็บตัวอย่างคอนกรีตสดในสนาม 20 มิ.ย 2532
Download PDF  
 มาตรฐานการหล่อแท่งคอนกรีตรูปลูกบาศก์ 9 ก.ย. 2557
Download PDF  
 มาตรฐานการหล่อแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก 15 ก.ย 2532
Download PDF  
 มาตรฐานการหล่อแท่งคอนกรีตรูปคาน 29 ก.ย 2533
Download PDF  
 มาตรฐานการหล่อเคลือบหัวแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก 20 ก.ค 2533
Download PDF  
 มาตรฐานถนนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 12 ธ.ค. 2544
Download PDF  
 มาตรฐานการอุดซ่อมรอยแตกในถนนคอนกรีตด้วยวัสดุยาแนวรอยต่อชนิดเทร้อน 28 ก.ย 2532
Download PDF  
 มาตรฐานการเปลี่ยน (Resealing) วัสดุยาแนวรอยต่อชนิดเทร้อน 9 พ.ย. 2543
Download PDF  
 มาตรฐานการเปลี่ยนซ่อมแผ่นพื้นคอนกรีตแบบ Full - Depth Repair 18 พ.ค. 2544
Download PDF  
 มาตรฐานการอุดซ่อมโพรงใต้แผ่นพื้นถนนคอนกรีต (Subsealing) 9 พ.ย. 2543
Download PDF  
 มาตรฐานการซ่อมรอยแยกตัวระหว่างไหล่ทางกับผิวคอนกรีตด้วยวัสดุยารอยต่อชนิดเทร้อน 3 ก.ย. 2544
Download PDF  
 มาตรฐานผิวแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ (Surface Treatment) 11 ก.ย 2533
Download PDF  
 มาตรฐานการลาดแอสฟัลต์ Prime Coat 25 ก.ย. 2557
Download PDF  
 มาตรฐานการลาดแอสฟัลต์ Tack Coat 15 เม.ย. 2531
Download PDF  
 มาตรฐานผิวทางแบบเพนเนเตรชั่นแมคคาดัม 20 ก.พ 2522
Download PDF  
 มาตรฐานวิธีการฉาบผิวทางแบบ Slurry Seal 13 พ.ค. 2542
Download PDF  
 มาตรฐานผิวแบบชิพซีล (Chip Seal) 15 ก.พ. 2531
Download PDF  
 มาตรฐานวัสดุมวลรวมผสมเย็นด้วยแอสฟัลต์อิมัลชัน (Cold Mixed Asphalt) 6 ก.ค. 2542
Download PDF  
 มาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete or Hot-Mix Asphalt) 29 ก.ย. 2532
Download PDF  
 มาตรฐานมอดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีต (Modified Asphalt Concrete) 2 พ.ค 2549
Download PDF  
 มาตรฐาน Asphalt Hot-Mix Recycling 6 ก.ค. 2542
Download PDF  
 มาตรฐานผิวแบบเคพซีล (Cape Seal) 13 พ.ค 2542
Download PDF  
 มาตรฐานวิธีการฉาบผิวทางหรือฉาบชั้นทางแบบไมโครซีล (Microseal) 21 ธ.ค.2536
Download PDF  
 มาตรฐานวิธีการฉาบผิวทางแบบไฟโบรซีล (Fibroseal) 23 ธ.ค. 2536
Download PDF  
 มาตรฐานพอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต (Porous Asphalt Concrete) 6 ก.ค. 2542
Download PDF  
 มาตรฐานวิธีการฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซิล (Para Slurry Seal)  30 ก.ย.2546
Download PDF  
 มาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 13 ธ.ค. 2556
 451/2544 Download PDF    มาตรฐานงานปะซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ (Skin Patching) 12 ธ.ค. 2544
Download PDF 
 มาตรฐานงานขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ (Deep Patching) 12 ธ.ค. 2544
 
 
 
 
 

'