กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปี

ลงวันที่ 11/03/2562
ปีงบประมาณ รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปี รายละเอียดประกอบต้นทุน  
2563    
2562    
2561      
2560      แบบฟอร์มขอปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนของปีก่อน 
2559      

 


'