กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ป้ายเตือน

ลงวันที่ 22/06/2560
   
ป้ายทางโค้งต่าง ๆ
   
ป้ายทางแยกต่าง ๆ
ป้ายวงเวียน
ข้างหน้า
ป้ายทางแคบ
ทั้งสองด้าน
ป้ายทางแคบ
ด้านซ้าย
ป้ายทางแคบ
ด้านขวา
ป้ายสะพานแคบ ป้ายช่องจราจร
ปิดด้านซ้าย
ป้ายช่องจราจร
ปิดด้านขวา
ป้ายทางข้ามรถไฟ
ไม่มีเครื่องกั้นทาง
ป้ายทางข้ามรถไฟ
มีเครื่องกั้นทาง
ป้ายทางข้ามรถไฟ
ติดทางแยก
ป้ายทางแคบ ป้ายทางลอดต่ำ
ป้ายทางขึ้น
ลาดชัน
ป้ายทางลง
ลาดชัน
ป้ายเตือน
รถกระโดด
ป้ายผิวทาง
ขรุขระ
ป้ายทางเป็นแอ่ง ป้ายทางลื่น
ป้ายผิวทางร่วน ป้ายระวัง
หินร่วง
ป้ายสะพาน
เปิดได
ป้ายให้เปลี่ยน
ช่องทางจราจร
ป้ายออกทางขนาน
ป้ายเข้าทางหลัก ป้ายทางร่วม ป้ายทางคู่
ข้างหน้า
ป้ายสิ้นสุด
ทางคู่
ป้ายจุดกลับรถ
ป้ายจุดกลับรถ ป้ายทางเดิน
รถสองทาง
ป้ายสัญญาน
จราจร
ป้ายหยุด
ข้างหน้า
ป้ายให้ทาง
ข้างหน้า
ป้ายระวัง
คนข้ามถนน
 
ป้ายโรงเรียน
ระวังเด็ก
ป้ายระวังสัตว์ ป้ายระวัง
เครื่องบินบินต่ำ
ป้ายระวังอันตราย ป้ายเขตห้ามแซง  
ป้ายเตือนแนวทางต่างๆ
ป้ายเตือนแนวทางต่างๆ
ป้ายเตือนแนวทางต่างๆ ป้ายสลับกันไป

 


'