กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ด้านสำรวจและออกแบบ

ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประเภทเกาะกลางถนน และการออกแบบรูปตัดงานขยายทางหลวง 5,090 Download
การจำแนกงานตัดคันทาง (ดิน-หินผุ-หินแข็ง) 2,986 Download
คู่มือประกอบการใช้แบบมาตรฐาน 14,128 Download
การเขียนแบบวิศวกรรมงานทาง 3,429 Download
แบบมาตรฐานโครงสร้างสะพาน 3,398 Download
คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ ส่วนที่1 2,454 Download
คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ ส่วนที่2 2,493 Download
STANDARD DRAWINGS PART I 2,938 Download
STANDARD DRAWINGS PART II 2,572 Download

'