กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ด้านสำรวจและออกแบบ

ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประเภทเกาะกลางถนน และการออกแบบรูปตัดงานขยายทางหลวง 4,594 Download
การจำแนกงานตัดคันทาง (ดิน-หินผุ-หินแข็ง) 2,773 Download
คู่มือประกอบการใช้แบบมาตรฐาน 13,207 Download
การเขียนแบบวิศวกรรมงานทาง 2,994 Download
แบบมาตรฐานโครงสร้างสะพาน 3,108 Download
คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ ส่วนที่1 2,288 Download
คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ ส่วนที่2 2,299 Download
STANDARD DRAWINGS PART I 2,581 Download
STANDARD DRAWINGS PART II 2,228 Download

'