กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
1. ผลการดำเนินงานของกรมทางหลวง ประจำปี 2564 819 Download
2. การใช้จ่ายงบประมาณของกรมทางหลวง ประจำปี 2564 287 Download
3. ผลการดำเนินงานของกรมทางหลวง ประจำปี 2565 543 Download
4. การใช้จ่ายงบประมาณของกรมทางหลวง ประจำปี 2565 322 Download
5. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการดำเนินงานของกรมทางหลวง ประจำปี 2565 372 Download

'