กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สถิติการใช้งานระบบ DOH to Travel (รายไตรมาส)

ลงวันที่ 12/10/2564

 

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
สถิติการใช้งานแอพพลิเคชั่น DOH to Travel รายไตรมาส (ม.ค. - มี.ค. 64) 542 Download
สถิติการใช้งานแอพพลิเคชั่น DOH to Travel รายไตรมาส (เม.ย. - มิ.ย. 64) 464 Download
สถิติการใช้งานแอพพลิเคชั่น DOH to Travel รายไตรมาส (ก.ค. - ก.ย. 64) 447 Download
สถิติการใช้งานแอพพลิเคชั่น DOH to Travel รายไตรมาส (ต.ค. - ธ.ค. 64) 377 Download
สถิติการใช้งานแอพพลิเคชั่น DOH to Travel รายไตรมาส (ม.ค. - มี.ค. 65) 366 Download
สถิติการใช้งานแอพพลิเคชั่น DOH to Travel รายไตรมาส (เม.ย. - มิ.ย. 65) 349 Download
สถิติการใช้งานแอพพลิเคชั่น DOH to Travel รายไตรมาส (ก.ค. - ก.ย. 65) 307 Download
สถิติการใช้งานแอพพลิเคชั่น DOH to Travel รายไตรมาส (ต.ค. - ธ.ค. 65) 256 Download
สถิติการใช้งานแอพพลิเคชั่น DOH to Travel รายไตรมาส (ม.ค. - มี.ค. 66) 249 Download
สถิติการใช้งานแอพพลิเคชั่น DOH to Travel รายไตรมาส (เม.ย. - มิ.ย. 66) 245 Download
สถิติการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเดินทาง (DOH to Travel) รายไตรมาส (ก.ค. - ก.ย. 66) 164 Download
สถิติการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเดินทาง (DOH to Travel) รายไตรมาส (ต.ค. - ธ.ค. 66) 26 Download
สถิติการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเดินทาง (DOH to Travel) รายไตรมาส (ม.ค. - มี.ค. 67) 28 Download

'