กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

กฎระเบียบ/มาตรการ/แนวทาง

ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
1. ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงาน 605 Download
2. คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับประชาชน 569 Download
3. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของกรมทางหลวง 521 Download

'