กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

การออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯ

ลงวันที่ 03/05/2564

 

 
 
 
 
 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
การออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 700 Download
รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2565 398 Download
รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 52 Download

'