กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม

การออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯ (รายไตรมาส)

ลงวันที่ 03/05/2564

 

 
 
 
 
 
 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
การออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 763 Download
รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2565 457 Download
รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 168 Download

'