กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

การออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯ

ลงวันที่ 03/05/2564

 

 
 
 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
การออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 668 Download
การออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (6 เดือนแรก) 461 Download
รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2565 366 Download
การออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 (6 เดือนแรก) 373 Download

'