กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสายด่วนกรมทางหลวง 1586 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)

ลงวันที่ 28/04/2566

หมายเหตุ :

1. สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (สอบถามสภาพเส้นทางน้ำท่วม สภาพการจราจร ขอความช่วยเหลือ แจ้งอุบัติเหตุ เป็นต้น )
2. สายด่วนกรมทางหลวง 1586 กด 1 (สอบถามเกี่ยวกับ M-Flow )
3. สายด่วนกรมทางหลวง 1586 กด 5 (สอบถามสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ)
4. สายด่วนกรมทางหลวง 1586 กด 7 (สอบถามกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง)
5. สายด่วนกรมทางหลวง 1586 กด 9 (สอบถามเกี่ยวกับ M-Pass)

 

'