กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

แผนประเมินความเสี่ยง

ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
1. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564 (แผนบริหารความเสี่ยง) 574 Download
2. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 (แผนบริหารความเสี่ยง) 527 Download
3. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566 (แผนบริหารความเสี่ยง) 117 Download
4. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2567 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (แผนบริหารความเสี่ยง) 41 Download
5. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2567 โครงการที่มีการจัดซื้อจัดจัางวงเงินสูงสุด (แผนบริหารความเสี่ยง) 21 Download

'