กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/04/2567 610.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 09/04/2567 440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/04/2567 1,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 01/04/2567 4,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวคอนกรีต (Rehabilitation of Concrete Pavement) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา ระหว่าง กม.29+100 - กม.29+500 บริเวณด่านชั่งน้ำหนักลาดกระบัง ขาออกชลบุรี 09/04/2567 294,667.26 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำการขัดและทาสีโพลิเมอร์ราวสะพาน ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์ บริเวณต่างระดับธัญบุรี กม.21+300 - กม.22+300 Ramp 0102, 1110 และ 0113 09/04/2567 471,625.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 03/04/2567 7,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อป้องกันการโจรกรรม ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา บริเวณ กม.12+900 ด้านซ้ายทาง 09/04/2567 489,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายบังคับ ห้ามรถจักรยานยนต์เข้าใช้ทางหลวงพิเศษ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 พิมพา - หนองข้างคอก กม.39+000 - กม.77+800 ตอน ทางต่างระดับบางควาย - ทางต่างระดับบางวัว กม.0+000 - กม.4+000 (เป็นช่วงๆ) 09/04/2567 122,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาปรับระดับผิวทาง (Surface Leveling) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา ระหว่าง กม.34+740 - กม.34+840 ขาออก (ใต้สะพานข้ามคลองพระยาสุเรนทร์) 05/04/2567 397,588.25 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายบังคับ ห้ามรถจักรยานยนต์เข้าใช้ทางหลวงพิเศษ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา บริเวณต่่างระดับร่มเกล้า กม.11+300 - 12+900 ขาเข้าและขาออก และบริเวณต่างระดับลาดกระบัง กม.21+000 + กม.21+200 ด้านขาเข้าและขาออก 05/04/2567 89,221.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อป้องกันการโจรกรรม ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา บริเวณ กม.8+100 ด้านซ้ายทาง 05/04/2567 489,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 03/04/2567 28,826.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาก่อสร้างแบริเออร์คอนกรีต ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน หนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย บริเวณ กม.78+875 - กม.79+000 ด้านขวาทาง 05/04/2567 464,002.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาผิวทางและไหล่ทาง (Pavement Maintenance) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา ระหว่าง กม.12+000 - กม.13+200 ด้านขวาทาง 04/04/2567 397,380.05 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 271,442 รายการ