กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 42 ตอน กอตอ - ปูต๊ะ ที่ กม.186+530 (โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา) 05/04/2567 1,167,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.42 ตอน กอตอ - ปูต๊ะ ระหว่าง กม.180+430 - กม.183+250 SB., NB. (เป็นตอนๆ) 05/04/2567 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4115 ตอน ทางเลี่ยงเมืองกรือซอ ระหว่าง กม.7+850 - กม.9+518 RT. 11/04/2567 2,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนราธิวาส จ.นราธิวาส 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างตามแผนรายงานประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล.4057 ตอน สุไหงโก-ลก - บูเก๊ะตา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ที่ กม.1+900 (โรงเรียนเทศบาล 2), กม.14+000 05/04/2567 1,740,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน เขากง - โคกสุมุ ที่ กม.5+680 (โรงเรียนนิรันดรวิทยา) 05/04/2567 1,035,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน หน้าโคก ถึง เสนา ตอน 2 ระหว่าง กม.88+250 ถึง กม.90+555 ปริมาณงาน 24,955 ตร.ม. 08/04/2567 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการขยายเขตระบบประปา หน่วยบริการตำรวจทางหลวงชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ที่ กม.๑๓๗+๕๘๐ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/04/2567 60,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก ถึง เขื่อนขุนด่านปราการชล ระหว่าง กม.2+900 ถึง กม.5+000 ปริมาณงาน 40,580 SQ.M. 09/04/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก – น้ำตกนางรอง ตอน 5 ระหว่าง กม.16+000 – 18+250 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 39,645 SQ.M. 09/04/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 13 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน บึงคำพร้อย ถึง คู้บอน ระหว่าง กม.37+500 ถึง กม.39+607 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.107 กม.) 03/04/2567 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 13 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน พระประแดง ถึง บางแค ระหว่าง กม.4+350 ถึง กม.5+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.750 กม.) 05/04/2567 49,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอยุธยา งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด รหัสงาน 31710 ทล.308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ที่ กม.0+370 (หน้าหมู่บ้านร่มรื่นการ์เด้นวิลล์) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง ) ระยะเวลาทำการ 150 วัน 09/04/2567 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 351 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึง คันนายาว ระหว่าง กม.10+500 ถึง กม.12+328 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 24,500 ตร.ม. 09/04/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี ถึง คลองหลวงแพ่ง ตอน 3 ระหว่าง กม.39+500 ถึง กม.41+000 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 25,500 ตร.ม. 10/04/2567 19,999,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 270,707 รายการ