กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126067/72 ลว. 1 ธ.ค. 2566 แผ่นสะท้อนแสง ชนิด Diamond Grade สีส้ม สำหรับติดเสาไฟฟ้า ขนาด 15 x 15 ซม. 1,100 แผ่น 01/12/2566 88,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 ศูนย์สร้างทางลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน ๑ งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๑ ตอน สวนดอก - ดงมะดะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2566 30,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 ศูนย์สร้างทางลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน ๑ งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๑ ตอน สวนดอก - ดงมะดะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2566 32,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ ( ส่งศูนย์) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมาบเลข 214 ตอน ตาฮะ-จอมพระ กม.ดำเนินการ กม. 137+407 ( LT,RT ) กม. 137+616 ( LT,RT ) กม. 137+765 ( RT ) 28/11/2566 896,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ ( ส่งหน้างาน ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมาบเลข 214 ตอน ตาฮะ-จอมพระ กม.ดำเนินการ กม. 137+407 ( LT,RT ) กม. 137+616 ( LT,RT ) กม. 137+765 ( RT ) 28/11/2566 1,338,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 29/11/2566 297,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 29/11/2566 12,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 29/11/2566 32,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 29/11/2566 78,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 29/11/2566 12,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 29/11/2566 266,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 29/11/2566 47,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 29/11/2566 29,084.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 29/11/2566 48,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 5,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 250,691 รายการ