กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาเป็นเหล็กหล่อกลม ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ระหว่าง กม.6+104-กม.6+457 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (12 EACH) 23/02/2567 475,284.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร่้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 8,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 1,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 3,804.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0203 ตอน ท่าน้ำตื้น - หนองสามพราน ที่ กม.68+200 (บริเวณเกาะกลางถนน) พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง 23/02/2567 6,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อน้ำมันดีเซล B 7 20/02/2567 239,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 12,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 23/02/2567 498,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ 21/02/2567 161,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 23/02/2567 10,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างซ่อมไดร์ชาร์จพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน 21/02/2567 7,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างซ่อมไดร์สตาร์มพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน 21/02/2567 8,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างซ่อมรอกสลิงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน 21/02/2567 73,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือน ธันวาคม 2566 23/02/2567 47,287.22 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 21/02/2567 9,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 261,502 รายการ