กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (รวมฐาน) บนทางหลวงหมายเลข 2367 ตอน มหาสารคาม - บ้านม่วง ที่กม.3+200 (ด้านซ้ายทาง) (บูรณะทรัพย์สิน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/11/2566 45,064.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 30/11/2566 2,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 65 30/11/2566 174,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 600 ลิตร 30/11/2566 20,964.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนน 2 รายการ 30/11/2566 197,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อทรายหยาบ จำนวน 12 ลบ.ม. 319/60/67/43 30/11/2566 9,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบ) 30/11/2566 498,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสงาน 21431 บนทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.63+000 - กม.64+000 (จุดทางแยกเข้าโรงพยาบาลอำเภอกันทรลักษ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 29,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างเปลี่ยนข้อต่อท่ออ่อนท่อไอเสียและท่องอไอเสียเครื่องจักรหมายเลข 46-6610-07-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 24/11/2566 497,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 23/11/2566 82,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2566 270,699.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดแนบ) 30/11/2566 5,425.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2566 134,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมางานปรับปรุงหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง 30/11/2566 50,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 250,484 รายการ