กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 22/02/2567 7,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงพัทลุง จ้างหุ้มเบาะนั่งยาวพร้อมเปลี่ยนไม้ใหม่ ขนาด 38 ซม.x 213 ซม.จำนวน 2 ชิ้น (งานเงินทุน) 21/02/2567 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงพัทลุง ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 5 รายการ(งานเงินทุน) 21/02/2567 8,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 กองการเจ้าหน้าที่ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกองการเจ้าหน้าที่ เดือน มีนาคม 2567 27/02/2567 42,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 ศูนย์สร้างทางลำปาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+400 22/02/2567 274,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 27/02/2567 4,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 ศูนย์สร้างทางลำปาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+400 20/02/2567 274,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 ศูนย์สร้างทางลำปาง ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน ๒ รายการ โครงการฯ ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 17,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 ศูนย์สร้างทางลำปาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+400 16/02/2567 81,122.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 74-6191-16-9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 6,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 41-6067-96-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 10,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 41-6067-96-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 53,805.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อของใช้ในโรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 10,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อของใช้ในโรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 6,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อไส้กรอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 4,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 261,496 รายการ