กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 งานจ้างซ่อมวัสดุอะไหล่เครื่องจักรยานพาหนะ 07/12/2566 5,845.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 08/12/2566 301,954.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 5 รายการ 08/12/2566 14,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงสุรินทร์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 08/12/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) 08/12/2566 400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 ศูนย์สร้างทางลำปาง วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้่านพัก ระหว่าง กม.27+200 - กม.30-215 โครงการก่อสร้้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก-ดงมะดะ 29/11/2566 99,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุ เชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/12/2566 272,336.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 08/12/2566 77,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 7 รายการ 07/12/2566 43,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อเหล็กแผ่น ขนาด 1.50x6.00 ม. หนา 15 มม. จำนวน 10 แผ่น ในทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ที่ กม.92+800 (LT,RT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2566 396,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 2 รายการ 08/12/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาดำเนินการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๗๗+๙๕๐-กม.๘๑+๐๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 08/12/2566 499,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2566 9,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 1 รายการ 08/12/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (พศ.5/67,ทก.7/67,สญ.8/67,ชป.1/67) 08/12/2566 12,471.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 251,693 รายการ