กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2567 14,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้างชนิดต่าง ๆ รวม 3 รายการ 23/02/2567 42,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จ้างเหมาทำการเพิ่มประสิทธิภาพบนผิวทาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2567 499,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2567 56,845.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 27/02/2567 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 17/01/2567 25,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างซ่อมรถุหมายเลข ๕๘-๐๐๖๑-๙๔-๔ จำนวน ๒ รายการ ๑ งาน 27/02/2567 13,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ 27/02/2567 10,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 27/02/2567 270,699.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 680 ลิตร 27/02/2567 26,030.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนราวกันอันตราย ,ป้ายจราจร และไฟสัญญาณกะพริบโซล่าเซลล์ 27/02/2567 43,974.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร จำนวน 17 รายการ 17/01/2567 49,698.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด วัสดุไฟฟ้า 27/02/2567 9,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/02/2567 499,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองปรือ - สำนักตะแบก ระหว่าง กม.0+900 - กม.3+250 (บริเวณด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,220 ตารางเมตร) ในเขตควบคุม หมวดฯ บางละมุง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 27/02/2567 490,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 261,564 รายการ