กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จ้างเหมาลอกท่อดูดโคลนเลนด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง ในทางหลวงหมายเลข 3344 ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ ที่ กม.12+400-กม.13+000 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 600 M. 22/02/2567 298,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 26,454.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 81,762.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จ้างเหมาขุดวางท่อแก้ไขระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ กม.7+600 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/02/2567 105,749.88 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 27/02/2567 491,315.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ๓๑๙/๖๐/๖๗/๙๖ 27/02/2567 550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 สำนักงานทางหลวงที่ 4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 20/02/2567 6,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จ้างเหมาทาสีน้ำมันสะพานลอยคนเดินข้าม (แบบมีนั่งร้าน) ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ที่ กม.18+115 , กม.19+513 ปริมาณงาน 1,380 ตร.ม. 22/02/2567 227,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 สำนักงานเลขานุการกรม ซื้อวัสดุทางการแพทย์ 09/01/2567 9,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 ศูนย์สร้างทางลำปาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โครงการก่อสร้างทาง ตอน สวนดอก - ดงมะดะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2567 276,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 สำนักงานทางหลวงที่ 4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 20/02/2567 5,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 สำนักงานทางหลวงที่ 4 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 7,900 ลิตร 20/02/2567 240,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร 27/02/2567 73,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 สำนักสำรวจและออกแบบ ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน 01/03/2567 137,955.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 สำนักงานทางหลวงที่ 4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 19/02/2567 2,074.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 261,507 รายการ