กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2567 57,021.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 17,517.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2567 3,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 21/02/2567 6,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 25 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2567 34,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2567 7,406.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/02/2567 5,680.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 3,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2567 11,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/02/2567 7,574.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 2,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 16,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงพิจิตร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/02/2567 11,361.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 21/02/2567 8,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 155,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 261,540 รายการ