กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวงของผู้บริหารสูงสุด 3,515 Download

'