กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

รายงานความก้าวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ลงวันที่ 15/11/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน ตุลาคม 2565 2,445 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน พฤศจิกายน 2565 1,122 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน ธันวาคม 2565 1,202 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน มกราคม 2566 1,445 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน กุมภาพันธ์ 2566 1,208 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน มีนาคม 2566 948 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน เมษายน 2566 1,243 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน พฤษภาคม 2566 769 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน มิถุนายน 2566 986 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน กรกฎาคม 2566 776 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน สิงหาคม 2566 1,025 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน กันยายน 2566 906 ดาวน์โหลด

'