กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม

รายงานความก้าวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ลงวันที่ 15/11/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน ตุลาคม 2565 2,841 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน พฤศจิกายน 2565 1,267 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน ธันวาคม 2565 1,447 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน มกราคม 2566 1,638 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน กุมภาพันธ์ 2566 1,552 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน มีนาคม 2566 1,084 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน เมษายน 2566 1,399 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน พฤษภาคม 2566 920 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน มิถุนายน 2566 1,121 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน กรกฎาคม 2566 921 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน สิงหาคม 2566 1,399 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้า เดือน กันยายน 2566 1,454 ดาวน์โหลด

'