กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 01/12/2566 ถึง 08/12/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
2 29/11/2566 ถึง 01/12/2566 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (คนงาน) 3 ตำแหน่ง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3 29/11/2566 ถึง 31/12/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ตามวุฒิ) และ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ศูนย์สร้างทางลำปาง
4 27/11/2566 ถึง 28/12/2566 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่
5 27/11/2566 ถึง 07/12/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 8
6 27/11/2566 ถึง 19/12/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 4
7 27/11/2566 ถึง 01/12/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
8 24/11/2566 ถึง 08/12/2566 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงานเลขานุการกรม
9 23/11/2566 ถึง 01/01/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(ตามวุฒิ) ศูนย์สร้างทางลำปาง
10 21/11/2566 ถึง 29/12/2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
11 21/11/2566 ถึง 09/12/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 5
12 20/11/2566 ถึง 30/12/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และ ลูกจ้างชั่วคราวรายวันตามวุฒิ และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ศูนย์สร้างทางลำปาง
13 20/11/2566 ถึง 08/12/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักอำนวยความปลอดภัย
14 16/11/2566 ถึง 02/11/2568 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานธุรการ และพนักงานบริการ สำนักก่อสร้างทางที่ 1
15 16/11/2566 ถึง 03/12/2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา และตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักก่อสร้างสะพาน