กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 12/07/2567 ถึง 30/09/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 17
2 12/07/2567 ถึง 23/07/2567 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานธุรการ และพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 1
3 11/07/2567 ถึง 26/07/2567 รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา สำนักงานทางหลวงที่ 12
4 10/07/2567 ถึง 26/07/2567 พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักสำรวจและออกแบบ
5 10/07/2567 ถึง 25/07/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักก่อสร้างทางที่ 2
6 10/07/2567 ถึง 25/07/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานธุรการ (แขวงทางหลวงแพร่) สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
7 09/07/2567 ถึง 31/08/2567 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ พนักงานบริการ และพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 9
8 09/07/2567 ถึง 25/07/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
9 09/07/2567 ถึง 09/07/2569 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
10 05/07/2567 ถึง 15/08/2567 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และ ตำแหน่งพนักงานบริการ กองการเจ้าหน้าที่
11 04/07/2567 ถึง 17/07/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 12
12 03/07/2567 ถึง 07/11/2567 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานบริการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
13 02/07/2567 ถึง 31/07/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 5
14 25/06/2567 ถึง 01/02/2568 ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 19/06/2567 ถึง 01/08/2567 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ