กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 19/04/2567 ถึง 17/05/2567 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 17/04/2567 ถึง 30/04/2567 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ กองการพัสดุ
3 17/04/2567 ถึง 31/05/2567 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 11/04/2567 ถึง 22/04/2567 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลืกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ปฏิบัติงานประจำงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงปัตตานี
5 11/04/2567 ถึง 24/04/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานโยธา สังกัดแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
6 05/04/2567 ถึง 03/05/2567 พนักงานธุรการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
7 05/04/2567 ถึง 23/04/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 04/04/2567 ถึง 06/05/2567 ตำแหน่งพนักงานธุรการ และ ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่
9 04/04/2567 ถึง 25/04/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ การประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา สำนักงานทางหลวงที่ 15
10 04/04/2567 ถึง 21/04/2567 รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
11 04/04/2567 ถึง 30/08/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17
12 01/04/2567 ถึง 30/04/2567 สำนักก่อสร้างสะพาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักก่อสร้างสะพาน
13 29/03/2567 ถึง 29/04/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 5
14 29/03/2567 ถึง 29/03/2568 ตำแหน่งพนักงานโยธา และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 28/03/2567 ถึง 30/04/2567 พนักงานธุรการ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ