กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
16 06/06/2567 ถึง 01/07/2567 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดกองการพัสดุ กองการพัสดุ
17 05/06/2567 ถึง 26/06/2567 รายชื่อผูมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 8
18 31/05/2567 ถึง 30/06/2568 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
19 29/05/2567 ถึง 01/07/2567 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
20 28/05/2567 ถึง 04/04/2568 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา และ พนักงานโยธา (สำหรับผู้พิการ) สำนักงานทางหลวงที่ 5
21 24/05/2567 ถึง 31/12/2567 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์สร้างทางสงขลา
22 13/05/2567 ถึง 30/09/2567 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 17
23 22/04/2567 ถึง 26/07/2568 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 5
24 04/04/2567 ถึง 30/08/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17
25 29/03/2567 ถึง 29/03/2568 ตำแหน่งพนักงานโยธา และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
26 20/03/2567 ถึง 31/08/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 17
27 28/02/2567 ถึง 28/02/2568 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา , และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานธุรการ และพนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
28 27/02/2567 ถึง 31/12/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ศูนย์สร้างทางลำปาง
29 20/02/2567 ถึง 30/06/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 17
30 16/02/2567 ถึง 31/12/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ศูนย์สร้างทางลำปาง