กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
16 14/02/2567 ถึง 30/04/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตามวุฒิ) ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 18
17 09/02/2567 ถึง 31/12/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ศูนย์สร้างทางลำปาง
18 01/02/2567 ถึง 30/04/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตามวุฒิ) ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 18
19 01/02/2567 ถึง 31/03/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 1
20 01/02/2567 ถึง 28/02/2568 ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานธุรการและพนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
21 26/01/2567 ถึง 26/01/2568 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง
22 26/01/2567 ถึง 31/12/2567 ประกาศศูนย์สร้างทางลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ศูนย์สร้างทางลำปาง
23 23/01/2567 ถึง 26/01/2569 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 9
24 15/01/2567 ถึง 15/01/2568 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง
25 12/01/2567 ถึง 01/01/2568 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๕ อัตรา สำนักงานทางหลวงที่ 15
26 11/01/2567 ถึง 11/01/2568 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา,ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร,ตำแหน่งพนักงานธุรการ,ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
27 08/01/2567 ถึง 30/04/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตามวุฒิ) ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 18
28 03/01/2567 ถึง 30/09/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
29 22/12/2566 ถึง 30/04/2567 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 17
30 22/12/2566 ถึง 30/04/2567 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 17