กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 04/03/2567 ถึง 13/03/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนด วัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินในตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจสอบภายใน
2 04/03/2567 ถึง 11/03/2567 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 2 อัตรา สำนักงานทางหลวงที่ 15
3 04/03/2567 ถึง 12/03/2567 ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (คนงาน) ปฏิบัติงานหมวดทางหลวงหนองไผ่ 1 ตำแหน่ง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 04/03/2567 ถึง 12/03/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สำนักงานทางหลวงที่ 12
5 01/03/2567 ถึง 12/03/2567 พนักงานธุรการ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
6 01/03/2567 ถึง 08/03/2567 ประกาศรายชื่อผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 5
7 29/02/2567 ถึง 06/03/2567 ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานโยธา สังกัดแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
8 28/02/2567 ถึง 04/03/2567 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (คนงาน) ดูแลจุดพักรถ ปฏิบัติงานหมวดทางหลวงหนองเรือ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
9 28/02/2567 ถึง 28/02/2568 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา , และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานธุรการ และพนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 27/02/2567 ถึง 31/12/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ศูนย์สร้างทางลำปาง
11 23/02/2567 ถึง 31/03/2567 พนักงานธุรการ กองการเจ้าหน้าที่
12 23/02/2567 ถึง 09/03/2567 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานธุรการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
13 23/02/2567 ถึง 07/03/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
14 23/02/2567 ถึง 07/03/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานธุรการและ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 11
15 21/02/2567 ถึง 09/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา 1 อัตรา สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)