กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ป้ายแนะนำ

ลงวันที่ 22/06/2560
ป้ายแนะนำล่วงหน้า ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง
ป้ายหมายเลขทางหลวง
ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง ป้ายบอกระยะทาง ป้ายบอกสถานที่
ป้ายตำแหน่งทางข้าม ป้ายโรงพยาบาล ป้ายเดินรถทางเดียว ป้ายทางตัน
       
 ป้ายทางเข้า-ออกทางด่วน  ป้ายจุดกลับรถ  ป้ายเริ่มต้นทางด่วน 
(ทางหลวงพิเศษ)
ป้ายสิ้นสุดทางด่วน 
(ทางหลวงพิเศษ) 
     
ป้ายเริ่มช่องเดินรถประจำทาง ป้ายช่องเดินรถประจำทาง
ป้ายสำหรับคนพิการ ป้ายสิ้นสุดช่องเดินรถประจำทาง

ป้ายช่องเดินรถมวลชน

ป้ายทางหลวงเอเชีย


'