กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 41-6067-96-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 53,805.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อของใช้ในโรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 10,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อของใช้ในโรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 6,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อไส้กรอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 4,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 ศูนย์สร้างทางลำปาง เช่าเครื่องจักรเอกชน โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.2+400 - กม.4+400 (เงินกันเหลื่อมปี) 02/01/2567 60,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 ศูนย์สร้างทางลำปาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+400 16/02/2567 97,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซลหมุนเร็ซ บี7) จำนวน 9,000 ลิตร ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน 23/02/2567 274,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 ศูนย์สร้างทางลำปาง ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน ๑ งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๑ ตอนสวนดอก - ดงมะดะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 26,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 ศูนย์สร้างทางลำปาง ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะงานเงินทุนฯ จำนวน ๑ งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๑ ตอน สวนดอก - ดงมะดะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 34,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 ศูนย์สร้างทางลำปาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๕,๐๐๐ ลิตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๑ ตอน สวนดอก ดงมะดะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 153,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 3 ราย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 86,944.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 10,000 ลิตร 20/02/2567 303,666.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 ศูนย์สร้างทางลำปาง ซื้อเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 9 มม. SR. 24 ยาว 10 ม. (มอก.20-2559) เพื่อใช้งานก่อสร้าง RC.U-DITCH TYP A CROSS DRAIN โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ 23/02/2567 96,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมางานทาสีสะพาน OVERPASS ทางหลวงหมายเลข ๔ (๐๕๐๒) ตอนเขาวัง - หนองบ้วย ที่ กม.๑๕๗+๕๔๙ (สะพานนันทวัน) และ กม.๑๖๑+๘๐๐ (สะพานบิ๊กซี) สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงท่ายาง จำนวน ๑ งาน 18/01/2567 399,822.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลข 82-6129-15-9 จำนวน 1 งาน (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2567 25,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 261,530 รายการ