กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบเครื่องล่าง รถหมายเลข 46-6536-06-5 จำนวน 7 รายการ 08/12/2566 18,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2566 486,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ( ส่งหน้างาน ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานเเละระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2437 ตอนสามเเยกเกษตร-เทศบาลตำบลพิมาย กม.ดำเนินการ กม.2+007.570 07/12/2566 943,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุก่อสร้าง 08/12/2566 80,605.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2566 138,175.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น้ำอ้อม-หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.215+200-กม.215+850,กม.216+250-กม.217+700 และ กม.219+700-กม.221+100 08/12/2566 447,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 08/12/2566 7,285.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 08/12/2566 170,506.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบอุปกรณ์ที่ติดมาด้วย รถหมายเลข 77-6151-11-3 จำนวน 2 รายการ 08/12/2566 14,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 ศูนย์สร้างทางลำปาง ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 3 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู ระหว่าง กม.53+500 - กม.56+200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2566 31,620.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบอุปกรณ์ที่ติดมาด้วย รถหมายเลข 46-7171-21-6 จำนวน 2 รายการ 08/12/2566 12,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 07/12/2566 149,815.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 สำนักงานทางหลวงที่ 4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม, พฤศจิกายน 2566 08/12/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 01/12/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 251,693 รายการ