กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
242896 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 9 รายการ 12/02/2562 62,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242897 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จ้างตีเส้นและเครื่องหมายจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2562 162,000.51 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242898 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จ้างตีเส้นและเครื่องหมายจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีฌแพาะเจาะจง 28/01/2562 162,000.51 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242899 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อ hot mix 04/02/2562 108,129.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242900 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 12/02/2562 8,788.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242901 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 04/02/2562 76,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242902 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป และตะปู จำนวน 3 รายการ ในโครงการงานก่อสร้างรั้วบริเวณสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมาร์ แห่งที่ 2 (ฝั่งไทย) ที่ กม.16+747 - กม.17+127 12/02/2562 406,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242903 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อน้ำมัน 04/02/2562 233,912.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242904 แขวงทางหลวงพังงา ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 2 รายการ 12/02/2562 4,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242905 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/02/2562 5,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242906 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/02/2562 159,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242907 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 07/02/2562 80,340.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
242908 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 11/02/2562 20,462.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242909 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างซ่อมทรัพย์สิน กรณีถูกรถชนได้รับความเสียหาย 12/02/2562 28,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242910 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ด้วยวัสดุTHERMOPLASTIC PAINT ในทางหลวงหมายเลข 4 จำนวน 391.39 ตร.ม. 11/02/2562 156,164.61 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 242,896 ถึง 242,910 จาก 251,693 รายการ