กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
242896 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 8 ระหว่าง กม.23+630 - กม.23+710 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/05/2562 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242897 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2562 23,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242898 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2562 48,325.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242899 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2562 13,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242900 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2562 13,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242901 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร 22/05/2562 86,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242902 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมยานพาหนะ 21/05/2562 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242903 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) วัสดุก่อสร้าง 22/05/2562 21,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242904 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 15/05/2562 1,221.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242905 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 22/05/2562 14,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242906 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 12.00 ลบ.ม. 319/60/62/152 21/05/2562 9,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242907 แขวงทางหลวงยะลา จ้างซ่อมเครื่องจักร หมายเลข 77-6072-02-0 จำนวน 1 คัน 22/05/2562 112,935.29 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242908 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี วัสดุสำนักงาน 6 รายการ 14/05/2562 3,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242909 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 22/05/2562 91,064.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242910 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 22/05/2562 95,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 242,896 ถึง 242,910 จาก 262,209 รายการ