กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
242911 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2562 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242912 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 7 รายการ 15/03/2562 69,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242913 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 14/05/2562 44,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242914 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 14/05/2562 154,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242915 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 25/03/2562 2,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242916 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ 21/03/2562 1,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242917 กองฝึกอบรม จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2562 24,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
242918 ศูนย์สร้างทางลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 งาน โครงการฯ ปางเคาะ - ปางมะโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2562 66,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242919 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 14/05/2562 19,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242920 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 1 รายการ 21/03/2562 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242921 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อกรวยจราจร สูง 80 ซม. ติดแถบสะท้อนแสง พร้อมพ่นชื่อศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 จำนวน 80 อัน 14/05/2562 52,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242922 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซลจำนวน 9,000 ลิตร 15/03/2562 250,668.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242923 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 5 รายการ 14/05/2562 48,629.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242924 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 14/05/2562 101,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242925 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 14/05/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 242,911 ถึง 242,925 จาก 261,419 รายการ