กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
242941 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2562 2,264.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242942 แขวงทางหลวงพัทลุง ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 21/05/2562 255,869.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242943 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า-สักหลง ช่วงที่ 1 17/05/2562 455,220.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242944 แขวงทางหลวงพัทลุง ซื้อแผ่นสะท้อนแสงชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ 17/05/2562 37,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242945 แขวงทางหลวงพัทลุง ซื้อ Hot Mix จำนวน 60 ตัน 17/05/2562 126,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242946 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 21/05/2562 89,683.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242947 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อใบมีดตัดหญ้าขนาด 14" 14/05/2562 48,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242948 แขวงทางหลวงลำพูน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 01/04/2562 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
242949 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.8+600 - กม.8+955 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/05/2562 400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242950 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/05/2562 83,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242951 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุอื่น จำนวน 3 รายการ 10/05/2562 13,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242952 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 10/05/2562 84,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242953 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ 03/05/2562 12,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242954 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จ้างพิมพ์บัตรค่าธรรมเนียมผ่านทางธัญบุรี 1 (ขาเข้า) จำนวน 4 รายการ 22/05/2562 428,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242955 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข 22-4340-15 07/05/2562 23,698.36 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 242,941 ถึง 242,955 จาก 262,181 รายการ