กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
242881 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Hot mix จำนวน 8 ตัน 24/05/2562 17,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242882 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2562 66,802.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242883 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2562 2,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242884 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/60/62/236 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 24/05/2562 1,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242885 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 10 รายการ 23/05/2562 14,885.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242886 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 24/05/2562 7,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242887 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/-/62/235 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 จ้างทำการผลิตแผ่นป้ายจราจร 2 รายการ 24/05/2562 4,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242888 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง (งานเงินทุนฯ) 24/05/2562 7,543.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
242889 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/-/62/234 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 24/05/2562 960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242890 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานพัสดุและสัญญา 21/05/2562 5,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242891 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2562 13,048.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242892 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2562 10,432.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242893 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2562 5,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242894 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้งานฝ่ายแผนงาน 21/05/2562 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242895 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2562 15,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 242,881 ถึง 242,895 จาก 262,436 รายการ