กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
242851 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมารื้อถอน Barrier คอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 4 (0502) ตอน เขาวัง - สระพระ ที่ กม.164+725 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 งาน 15/05/2562 31,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242852 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ตรวจเช็ค 08/05/2562 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242853 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ หมายเลขกรม 31-6462-10-8 15/05/2562 2,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242854 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ หมายเลข 44-0257-17-2 15/05/2562 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242855 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อบาร์ริเออร์พลาสติกสีส้มชนิดบรรจุน้ำ ขนาด 50 x 150 x 80 ซม. 30/04/2562 112,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242856 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ หมายเลขกรม 44-0256-17-1 15/05/2562 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242857 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ หมายเลขกรม 44-0254-17-0 15/05/2562 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242858 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 15/05/2562 100,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242859 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/05/2562 92,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242860 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 3218 ตอน โป่งแย้ - อ่างเก็บน้ำห้วยผาก ที่ กม.36+400 จำนวน 1 งาน 15/05/2562 25,785.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242861 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 13/05/2562 3,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242862 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 13/05/2562 3,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242863 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างซ่อมรถหมายเลข 46-6464-05-0 จำนวน 6 รายการ 29/04/2562 5,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242864 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุอจำนวน 1 งาน 15/05/2562 10,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242865 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 15/05/2562 55,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 242,851 ถึง 242,865 จาก 261,419 รายการ