กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1831 12/09/2561
no image
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 12 กันยายน 2561
1832 11/09/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 11 กันยายน 2561
1833 10/09/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 10 กันยายน 2561
1834 06/09/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 6 กันยายน 2561
1835 03/10/2561 รายงานสถานการณ์น้ำท่วมประจำวันที่ 5 ก.ย. 61 พบน้ำท่วม 6 สายทาง สอบถามเส้นทางโทรสายด่วน 1586
1836 05/09/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 5 กันยายน 2561
1837 04/09/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 4 กันยายน 2561
1838 03/09/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 3 กันยายน 2561
1839 03/10/2561 กรมทางหลวงปรับปรุงทางเท้าเมืองหัวหิน เป็นลายสับประรด ลายทุเรียน และเรือใบ พร้อมติดตั้งเสากันรถและทางลาด
1840 03/10/2561 รายงานสถานการณ์น้ำท่วมประจำวันที่ 29 ส.ค. 61 พบน้ำท่วม 6 จังหวัด สอบถามเส้นทางโทรสายด่วน 1586
1841 03/10/2561 กรมทางหลวง แจ้งปิดจราจรถนนวิภาวดีรังสิต (ทางหลักขาออก) วันที่ 23 - 31 ส.ค.นี้ เพื่อทำการปรับปรุงผิวจราจร
1842 03/10/2561 กรมทางหลวง แจ้งปิดจราจรถนนวิภาวดีรังสิต วันที่ 25 -26 ส.ค.นี้ เพื่อทำการติดตั้งคานเหล็ก
1843 03/10/2561 กรมทางหลวง เปิดใช้ทางหลวงหมายเลข 118 จังหวัดเชียงใหม่ได้แล้ว หลังถูกน้ำกัดเซาะ
1844 03/10/2561 กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วมบนทางหลวง หลังได้รับผลกระทบจากพายุ เบบินคา การจราจรผ่านไม่ได้ 6 แห่ง
1845 03/10/2561 แจ้งประชาสัมพันธ์เส้นทางขาด