กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ผ่านได้ทุกเส้นทาง ! กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ประจำวันที่ 17 ธ.ค. 61     พบน้ำท่วม 8 แห่ง สอบถามโทรสายด่วน 1586
ลงวันที่ 17/12/2561

            กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามที่ได้มีฝนตกหนักทางภาคใต้ทำให้เกิดน้ำท่วมบนทางหลวงสายต่างๆ กรมทางหลวงจึงได้รายงานสรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินบนทางหลวงทั่วประเทศ ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. โดยมีสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ทั้งสิ้น 3 จังหวัด (จำนวน 8 แห่ง) ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดพัทลุง และมีดินสไลด์ จำนวน 1 แห่ง ซึ่งทุกเส้นทางการจราจรสามารถผ่านได้ ดังนี้

        จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 แห่ง

          ทางหลวงหมายเลข 403 นครศรีธรรมราช – เสาธง อำเภอพระพรหม ช่วงกม.ที่ 10 – 11 ระดับน้ำสูง     15 – 20 ซม.

          ทางหลวงหมายเลข 403 เสาธง – สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ ช่วงกม.ที่ 15 – 19 ระดับน้ำสูง 15 ซม.

          ทางหลวงหมายเลข 4151 ควนหนองหงส์ – น้ำตก อำเภอควนหนองหงส์ ช่วงกม.ที่ 30 – 31 ระดับน้ำ    สูง 5 ซม.

        จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 แห่ง

          ทางหลวงหมายเลข 401 บางกุ้ง – เขาหัวช้าง อำเภอกาญจนดิษฐ์ ช่วงกม.ที่ 117 – 118 และ กม.ที่ 183 – 184 ระดับน้ำสูง 5 ซม.

          ทางหลวงหมายเลข 4248 ท่าเรือใต้ – เขาหัวควาย อำเภอพุนพิน ช่วงกม.ที่ 11 – 12 ระดับน้ำสูง 10 ซม.

          ทางหลวงหมายเลข 4170 สระเกศ – หัวถนน  อำเภอเกาะสมุย ช่วงกม.ที่ 0 – 1 และกม.ที่ 14  ระดับน้ำ สูง 10 – 20

          ทางหลวงหมายเลข 4191 ไชยา – เขาหลัก อำเภอไชยา ช่วงกม.ที่ 2 – 3 ระดับน้ำสูง 5 ซม.

          จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง

          ทางหลวงหมายเลข 4187 สี่แยกโพธิ์ทอง – ควนขนุน อำเภอควนขนุน ช่วงกม.ที่ 1 – 2 ระดับน้ำสูง 5 ซม.

          จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง

          ทางหลวงหมายเลข 12 น้ำดุก – ห้วยซำมะคาว อำเภอหล่มสัก เกิดเหตุดินสไลด์ช่วงกม.ที่ 376 การจราจรผ่านได้ 1 ช่องจราจร

          ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ และ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'