กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1876 21/03/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
1877 21/03/2561 กรมทางหลวง แจ้งปิดสะพานหนองไม้แดงบนทางหลวงหมายเลข 361 จ.ชลบุรี เพื่อบูรณะซ่อมแซมสะพาน
1878 20/03/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
1879 19/03/2561 รายงานสรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2561
1880 19/03/2561 กรมทางหลวง พร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลเช็งเม้ง เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน
1881 16/03/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561
1882 15/03/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2561
1883 15/03/2561 เสร็จแล้ว 100% สะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 จ.ตาก เหลือด่านพรมแดนคืบหน้าเกือบครึ่ง มั่นใจเปิดบริการปี 62
1884 14/03/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2561
1885 13/03/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2561
1886 12/03/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2561
1887 09/03/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2561
1888 08/03/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2561
1889 07/03/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2561
1890 07/03/2561 กรมทางหลวง จัดสัมมนาโครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างถนน เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านการตรวจวัดพฤติกรรมฯ