กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1876 13/11/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
1877 13/11/2561 ผ่านได้ทุกเส้นทาง ! กรมทางหลวง เร่งทำความสะอาดผิวทางเส้นล่องใต้ เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย สอบถามเส้นทางโทร 1586
1878 12/11/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
1879 12/11/2561 เส้นทางล่องใต้ใช้งานได้ ! กรมทางหลวง ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ประจำวันที่ 10 พ.ย. 61 พบน้ำท่วม 12 แห่ง พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชม. สอบถามเส้นทางโทรสายด่วน 1586
1880 12/11/2561 เช็คก่อนเดินทาง ! กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ประจำวันที่ 9 พ.ย. 61 พบน้ำท่วม 8 แห่ง สอบถามเส้นทางโทรสายด่วน 1586
1881 09/11/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
1882 08/11/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
1883 08/11/2561 กรมทางหลวง เผยมอเตอร์เวย์สาย 7 กรุงเทพฯ – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด คืบหน้า 91%
1884 07/11/2561 กรมทางหลวงเปิดเวทีประเมินความสนใจของภาคเอกชน ( Market Sounding) การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางขุนเทียน –ปากท่อ ช่วงบางขุนเทียน –บ้านแพ้ว
1885 06/11/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
1886 06/11/2561 กรมทางหลวง เร่งปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 แก้ปัญหาจราจรรองรับการพัฒนาโครงการก่อสร้างขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี
1887 05/11/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
1888 05/11/2561 กรมทางหลวง ศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจฯ โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและการขนส่งสินค้าโลจิสติกส์ คาดศึกษาแล้วเสร็จ ธ.ค.นี้
1889 02/11/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
1890 02/11/2561 เมกาบางนา และกรมทางหลวง ยกระดับความสุขให้ชาวบางนา สร้างสะพานกลับรถแห่งใหม่ สะดวก ปลอดภัย แก่ผู้ใช้เส้นทาง