กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1891 27/04/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 27 เมษายน 2561
1892 26/04/2561 กรมทางหลวง ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง พร้อมแจกจ่ายน้ำประปา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศ
1893 26/04/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 26 เมษายน 2561
1894 25/04/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
1895 24/04/2561 กรมทางหลวง ขยายทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ระยะทาง 11.7 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเดินทาง คาดเริ่มก่อสร้าง พ.ค. นี้
1896 24/04/2561 กรมทางหลวง เชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนฯโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2 สายทางเริ่มจำหน่ายเอกสาร 30 พ.ค. นี้
1897 24/04/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 24 เมษายน 2561
1898 23/04/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 21 - 23 เมษายน 2561
1899 19/04/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2561
1900 19/04/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 18 เมษายน 2561
1901 18/04/2561 19 เมษายนนี้ เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเริ่มต้น10 บาทสูงสุด105 บาท สำหรับสี่ล้อ แนะติดบัตร M-PASS
1902 17/04/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 12 - 17 เมษายน 2561
1903 11/04/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 11 เมษายน 2561
1904 09/04/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 6 - 9 เมษายน 2561
1905 05/04/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 5 เมษายน 2561