กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1891 01/11/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
1892 02/11/2561 กรมทางหลวง แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรโครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4
1893 31/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2561
1894 30/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2561
1895 31/10/2561 ปีใหม่เปิดใช้แน่นอนทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่งเสริมการค้าเพื่อนบ้าน สนับสนุนท่องเที่ยว แก้ปัญหาจราจร
1896 29/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2561
1897 26/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2561
1898 25/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2561
1899 31/10/2561 กรมทางหลวง แก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนถนนวิภาวดีฯ อย่างยั่งยืน คาดแล้วเสร็จมีนาคม 2562
1900 22/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2561
1901 19/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2561
1902 31/10/2561 กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงประจำเดือนกันยายน 2561 พบอุบัติเหตุลดลง 2% จากปีที่ผ่านมา
1903 18/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2561
1904 17/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2561
1905 16/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561