กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ประจำวันที่ 20 ธ.ค. 61 จังหวัดตรัง ผ่านไม่ได้ 2 แห่ง
ลงวันที่ 20/12/2561

            กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามที่ได้มีฝนตกหนักทางภาคใต้ทำให้เกิดน้ำท่วมบนทางหลวงสายต่างๆ กรมทางหลวงจึงได้รายงานสรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินบนทางหลวงทั่วประเทศ ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. โดยจังหวัดตรังมีสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี้

            ทางหลวงหมายเลข 4 ตรัง – เขาพับผ้า อำเภอนาโยง ช่วงกม.ที่ 1,112 – 1,121 กม. ระดับน้ำสูง  15 - 30 ซม. การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก        

          ทางหลวงหมายเลข 419  ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง อำเภอนาโยง ช่วงกม.ที่ 21 – 22 ระดับน้ำสูง 30 - 40 ซม. การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก        

          ทั้งนี้ สำหรับการจราจรเส้นทางอื่นๆ สามารถผ่านได้ตามปกติ ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ และ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'