กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 05/02/2567 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างกฎหมายกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงสัมปทาน พ.ศ............
17 05/02/2567 ปิดถนนใต้สะพานข้ามเเยกดินแดง - ดอนเมือง/พหลโยธิน (สะพานควายมุ่งหน้ารัชโยธินและพหลโยธินไปดอนเมือง) เพื่อดำเนินการเสริมกำลังสะพาน (Strengthening) ตั้งแต่เวลา 22:00 - 05:00 น. ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2567
18 02/02/2567 กรมทางหลวงจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 2 โครงการร่วมลงทุน สำหรับการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด
19 01/02/2567 ยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการร่วมลงทุน สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหาร จัดการโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด
20 31/01/2567 กรมทางหลวงเปิดเวทีรับฟังความเห็นภาคเอกชนร่วมลงทุนดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว เพิ่มการเดินทางที่สะดวก คล่องตัว ด้วยระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบ M-Flow ทั้งโครงการ
21 29/01/2567 ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่29 เดือน มกราคม 2567
22 25/01/2567 ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่25 เดือนมกราคม 2567
23 23/01/2567 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน การณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เผยแพร่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
24 23/01/2567 ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่23 เดือน,มกราคม 2567
25 22/01/2567 กรมทางหลวงขยาย ทล.2023 สาย อ.กุมภวาปี – บ.โนนสวรรค์ แล้วเสร็จ เพื่อพัฒนาเครือข่ายการขนส่งระหว่างอำเภอของจังหวัดอุดรธานี
26 19/01/2567 ประกาศผลการประเมินเอกสารข้อเสนอซองที่ 1
27 19/01/2567 กรมทางหลวง ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานทางบนหลวงหมายเลข 4046 จ.ตรัง แล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทาง
28 19/01/2567 กรมทางหลวง ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต-ผู้บาดเจ็บจากเหตุกระเช้ารถเครนร่วงหล่นบนโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สั่งหยุดงานอย่างน้อย 3 วัน
29 18/01/2567 ปีละครั้งเท่านั้น! กรมทางหลวงชวนสัมผัสโลกสีชมพู ชมหุบเขาดอกนางพญาเสือโคร่ง ณ ภูลมโล จ.พิษณุโลก
30 16/01/2567 กรมทางหลวงจะดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M)