กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
76 12/07/2566 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566
77 11/07/2566 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2566
78 10/07/2566 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2566
79 10/07/2566 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2566
80 10/07/2566 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2566
81 10/07/2566 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566
82 10/07/2566 กรมทางหลวงขยายทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ – อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ จ.พะเยา – อ.เทิง จ.เชียงราย ระยะทาง 37 กม. เป็น 4 ช่องจราจรแล้วเสร็จ เชื่อมโยงการคมนาคม รองรับเส้นทางสายเศรษกิจ R3A
83 03/07/2566 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566
84 30/06/2566 กรมทางหลวงขยายทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ ตอน ต่างระดับบางพระ – ต่างระดับหนองขาม แล้วเสร็จ พัฒนาโครงข่ายระบบการจราจรและขนส่งของ จ.ชลบุรี
85 29/06/2566 กรมทางหลวง เพิ่มเส้นทางให้ใช้ความเร็ว 120 กม./ชม. เพิ่มเติม จำนวน 2 เส้นทาง ระยะทางรวม 32.60 กม. เริ่ม 1 กรกฎาคม 2566 นี้
86 29/06/2566 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 29 มิถุนายน 2566
87 27/06/2566 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 27 มิถุนายน 2566
88 21/06/2566 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 21 มิถุนายน 2566
89 19/06/2566 กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนพฤษภาคม 2566 พบอุบัติเหตุลดลง 23% สาเหตุหลักขับเร็วเกินกฎหมายกำหนด
90 19/06/2566 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 19 มิถุนายน 2566