กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ปิดถนนใต้สะพานข้ามเเยกดินแดง - ดอนเมือง/พหลโยธิน (สะพานควายมุ่งหน้ารัชโยธินและพหลโยธินไปดอนเมือง) เพื่อดำเนินการเสริมกำลังสะพาน (Strengthening) ตั้งแต่เวลา 22:00 - 05:00 น. ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2567
ลงวันที่ 05/02/2567
กรมทางหลวงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ปิดถนนใต้สะพานข้ามเเยกดินแดง - ดอนเมือง/พหลโยธิน (สะพานควายมุ่งหน้ารัชโยธินและพหลโยธินไปดอนเมือง) เพื่อดำเนินการเสริมกำลังสะพาน (Strengthening) ตั้งแต่เวลา 22:00 - 05:00 น. ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2567 
โดยจะทำการปิดถนนใต้สะพานข้ามเเยกดินแดง - ดอนเมือง/พหลโยธิน (สะพานควายมุ่งหน้ารัชโยธินและพหลโยธินไปดอนเมือง) โปรดสังเกตป้ายเตือนและปฏิบัติตามป้ายเเนะนำ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน
ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวก กรมทางหลวงต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง เเละโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว เพื่อป้องกันการจราจรติดขัด ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'