กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างกฎหมายกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงสัมปทาน พ.ศ............
ลงวันที่ 05/02/2567

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างกฎหมายกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงสัมปทาน พ.ศ............ 41 ดาวน์โหลด

'