กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง เชิญชวนผู้สนใจร่วมการประชุมทางวิชาการนานาชาติวิศวกรรมงานทาง ครั้งที่ 5 “ครั้งแรกของประเทศไทยกับการร่วมมือระดับนานาชาติที่รวบรวมนวัตกรรมงานทาง” โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี
ลงวันที่ 16/05/2567

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงานการประชุมทางวิชาการนานาชาติวิศวกรรมงานทาง ครั้งที่ 5 : The 5th International Conference on Highway Engineering ( iCHE 2024 ) ภายใต้แนวคิด Future - proofing Roads for Asia and Beyond ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 - 6 กันยายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะประธานจัดงานการประชุม ทางวิชาการนานาชาติวิศวกรรมงานทาง ครั้งที่ 5 เปิดเผยว่า งานในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการจากพันธมิตรทางด้านวิศวกรรมงานทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้เชิญวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการขนส่งทางหลวง สถาบันการศึกษา ผู้นำด้านอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการมาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมงานทาง รวมถึงส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานที่สำเร็จจากการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบของการคมนาคมขนส่งบนทางหลวงในอนาคตอย่างยั่งยืน ซึ่งภายในงานนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ อาทิ
- การปาฐกถาพิเศษ Green Roads for All : การสร้างโครงสร้างพื้นฐานของถนนที่เท่าเทียมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
- การประชุมเชิงเทคนิคและปฏิบัติการ การสัมมนานานาชาติ และการแสดงนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ
A : การจัดการด้านงานทางที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และปลอดภัย
B : การเดินทางอัจฉริยะ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสำหรับงานทาง
C : ความยั่งยืนและความยืดหยุ่นของเครือข่ายงานทาง

ทั้งนี้ กรมทางหลวง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ https://www.iche2024.com หรือสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ 0 - 2206 - 3789 และ อีเมล์ contact@iche2024.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


'