กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ลงวันที่ 19/12/2561

กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และสามารถติดตามสภาพจราจร Online แบบ Real Time ของกรมทางหลวงได้ผ่านทางQR code หรือทางลิ้งค์ด้านล่างนี้

1. ภาพรวมประเทศไทย
2. ภาคเหนือ 
3. ภาคอีสาน
4. ภาคตะวันออก
5. ภาคใต้


'