กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1801 17/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2561
1802 16/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561
1803 12/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2561
1804 31/10/2561 กรมทางหลวง เร่งปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด
1805 11/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2561
1806 31/10/2561 กรมทางหลวง ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณแยกพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
1807 10/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2561
1808 31/10/2561 กรมทางหลวง แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านใต้) เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแยก
1809 08/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2561
1810 05/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2561
1811 04/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2561
1812 03/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2561
1813 02/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2561
1814 03/10/2561 กรมทางหลวงเชิญชวนใช้ M-PASS สะดวก รวดเร็ว ลดรถติดหน้าด่าน สอบถามโทร 1586 กด 9
1815 01/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561